Publications

Benoît Goemans

Goemans, B., Maritime Law Handbook, Belgian volume, Part I Arrest of Ships,  Kluwer Law and Taxation Publishers, Boston, Deventer, and International Bar Association, under press, anticipated July 2022

Goemans, B., Chapter 2 (Belgian Part) in Transport Finance Law Review (Editor: Harry Theochari), The Law Reviews, London, 2019

Goemans, B., « La nouvelle loi belge sur les sûretés », Droit maritime français, (DMF), Décembre 2018

Goemans, B., “The ship and the juridical personification”, Antwerp, Liber Amicorum Marc Huybrechts, Intersentia, Oxford, Antwerp, 2012

Goemans, B., « Privilèges et hypothèques maritimes et fluviaux », Répertoire Notarial, Larcier, Bruxelles, 2009 (the standard publication on Liens and Mortgages)

Goemans, B., « La responsabilité du fait du transport », Traité de Responsabilité, Editions Kluwer, Louvain, 2005 (liability arising out of transport)

Goemans, B., « Chronique de Jurisprudence maritime belge », Il Diritto Maritimo, Genua, 2001 (maritime case law review)

Goemans, B., « Interpretation of Insurance Contracts under English law and under Belgian and French law », in Marine Insurance at the turn of the Millenium, II, Intersentia, Oxford, 2000

Goemans, B., “Les conférences maritimes face aux articles 85 et 86 du Traité de Rome”, in Liber Amicorum Hubert Libert, Maklu, Antwerpen-Apeldoorn, 1999 (anti-trust)

Goemans, B., Maritime Law Handbook, Belgian volume, Part III Judicial Sale of Ships,  Kluwer Law and Taxation Publishers, Boston, Devent, and International Bar Association, 1998, updated 2021.

Goemans, B., “Inland Navigation”, in International Encyclopeadia of the Laws, Kluwer Law and Taxation, Boston, Deventer, 1994

Goemans, B., “Liability and Limitation of Liability in Maritime Law”, in International Encyclopeadia of the Laws, Kluwer Law and Taxation, Boston, Deventer, 1994

Goemans, B., “The Vessel”, in International Encyclopeadia of the Laws, Kluwer Law and Taxation, Boston, Deventer, 1994

Goemans, B., “Claims Adjuster’s Function according to Belgian Usages”, Rechtspraak van de Haven van Antwerpen, 1994, 53

Goemans, B., “Modificaciones legislativas en el Derecho maritimo belga desda 1988 a 1990”, in Anuario de Derecho Maritimo, Garraio ETa Herrilan, Saila , 1993

 

Laurent De Scheemaecker

De Scheemaecker, L., « Le conteneur dans tous ses états », Droit Maritime Français, 2014

De Scheemaecker, L., « L’allégation de créance maritime » Droit Maritime Français, 2010

De Scheemaecker, L., (co-auteur) «  België vrijhaven voor slechte debiteuren?” Juristenkrant, Brussel, 2002

 

Ralph De Wit

Books

Multimodal Transport, London, Lloyd’s of London Press, 1995, 583 p.

In preparation: Contractenrecht in hoofdlijnen (Maklu Uitgevers) – on specific contracts.

As editor

Free on Board. Liber amicorum Marc A. Huybrechts, (ed., together with K. Bernauw, W. Den Haerynck, B. Goemans, E. Van Hooydonk), Antwerp, Intersentia, 2011, 766 p. – on general maritime law (own contribution 211-234: Zeevracht – Freight).

Huurrecht. De recente wijzigingen in de Woninghuurwet (ed.), Antwerp, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 117 p. (own contribution 57-80: Huuroverdracht en onderhuur. Overdracht van het gehuurde goed) – on lease of property.

Articles, case notes, book reviews

“From P3 to 2M. A Case Study on Competition Policy in Shipping in the US, the EU and China”, European Transport Law 2015, 529-550.

“Bouwpromotie en buitencontractuele aansprakelijkheid van de architect” (Building Promotion and Architect’s Tortious Liability), case note on Court of Appeal Liège 28 February 2013, Tijdschrift voor Aannemingsrecht 2015, 109-118.

“Enkele beschouwingen over artikel 1792 BW” (Some Considerations on Article 1792 Civil Code), case note on Luik 1 november 2011, Tijdschrift voor Aannemingsrecht 2014, 184-187.

“Wegvervoer” (Carriage by Road) (together with P. Rubens), in “Overzicht van rechtspraak. Vervoer – 1976-2012”, Tijdschrift voor Privaatrecht 2013, 1813-1996.

“Multimodaal vervoer” (Multimodal Transport), in “Overzicht van rechtspraak. Vervoer – 1978-2013”, Tijdschrift voor Privaatrecht 2013, 2335-2422.

“Rights and Duties of Buyer and Seller. Transfer of Risk”, in The Common European Sales Law, Antwerpen, Intersentia, 2013.

“Le conteneur dans les Règles de Rotterdam”, in Droit maritime français (DMF) 2013, nr. 749, 646-653 (French-Belgian Colloquium on Maritime Law, 27-28 March 2013, at Le Havre).

Themawetboek Transportrecht 2012, in Larcier Themawetboeken, 2 volumes, 1474 p. (also edition 2010) (together with K. Bernauw, G. Gonsaeles, E. Somers en F. Stevens).

“Zeevracht”, in Free on Board. Liber amicorum Marc A. Huybrechts, Antwerpen, Intersentia, 2011, 207-230 (ISBN 978-94-000-0181-7).

“Enkele courante overeenkomsten nader bekeken”, in Ondernemingscontracten stap voor stap, Gent, Larcier, 2011, 127-224 (ISBN978-2-8044-4518-8).

“Minimal Music. Multimodal Transport in the Rotterdam Rules”, in The Carriage of Goods by Sea Under the Rotterdam Rules, D.R. Thomas (ed.), London, Informa, 2010, 91-111 (ISBN 978-1-84311-893-0).

Wetboek Handelsrecht, annotated Commercial Code and specific statutes, Brugge, Die Keure, 2011 (also editions 2010, 2009, 2006, 2003, 2000, 1998), topics agency, contract of carriage, crew, bill of lading, charterparties, time bars, air carriage, inland water carriage, road carriage, rail carriage.

“La responsabilite du chargeur envers les penitus extranei”, in Le Droit Maritime français (DMF), 2008, 140-147.

“Right of Suit Against the Carrier in CMR”, European Transport Law, 2007, 483-494

“Limitation of Actions under CMR”, Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2006, 50-56.

“Enkele juridische aspecten van beveiliging in het vrachtvervoer”, bijdrage in F. Witlox (ed.), Beveiliging in het vrachtvervoer, Garant, Antwerpen-Apeldoorn, 2005, 69-83, ook verschenen in Tijdschrift Vervoer en Recht 2005, 139-145.

“Contractuele aspecten van de wetswijzigingen inzake consumentenkrediet”, in Tijdschrift voor Financieel Recht 2003, aflevering 2.

“Containers”, bijdrage in I. De Weerdt (ed.), Zeerecht, deel II, Antwerpen, European Transport Law, 2003, 243-270.

“De waarde van resoluties van beroepsgroeperingen, algemene contractsvoorwaarden en havengebruiken in de sector van de goederenbehandeling”, in Stouwers, naties en terminal operators: het gewijzigde juridische landschap, Antwerpen, Maklu, 2003.

“The Concept of Statutory Rights of Action in Carriage of Goods”, in After 150 Years of Maritime Law Unification: A Search for Differences between Common Law and Civil Law, Antwerpen, Maklu, 2003, 31-45.

“Het luchtvervoer maakt zich op voor de 21ste eeuw – Le transport aérien au 21e siècle”, De Lloyd –  Le Lloyd, 11 april 2001.

“Artikel 29 CMR. Geen met opzet gelijkgestelde fout naar Belgisch recht”, noot over Cass. 30 maart 2000, Tijdschrift Vervoer en Recht 2001, 53-56.

“Verordening (EEG) nr. 4055/86 – Vrij verrichten van diensten – Zeevervoer”, noot onder Hof van Justitie, 14 september 1999 (2 arresten), Rechtskundig Weekblad, 2000, (in samenwerking met J. Daneels).

“Recente ontwikkelingen in het privaatrechtelijk luchtvervoer: het Verdrag van Warschau in een nieuw kleedje – Développements récents en droit privé aérien: Convention de Varsovie”, De Lloyd – Le Lloyd, mei 2000.

“Un mal ancien: la limitation de responsabilité selon les Règles de La Haye originelles” – “Een oud zeer: de aansprakelijkheidsbeperking onder de originele Haagse Regels”, Le Lloyd – De Lloyd, 9 juni 1999, 4.

“Enkele beschouwingen over vervoersrecht en internationaal privaatrecht aan de hand van de nieuwe Amerikaanse Carriage of Goods by Sea Act”, in Liber amicorum Van den Heuvel, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1999, 277-296.

“Tussen kaai en schip. Enkele beschouwingen over de rechtsverhouding tussen ladingbelanghebbenden, commissionair-expediteurs en goederenbehandelaars”, in Liber amicorum Hubert Libert, Antwerpen, Maklu, 1999, 111-134.

“A Comparative Review of Recent Developments in the Concepts of Inherent Vice and Latent Defect in Marine Insurance Policies”, in Marine Insurance at the Turn of the Millennium, Antwerpen, Intersentia, 1999, 51-71.

Intermodal Liability, rapport in opdracht van de Europese Commissie, DG VII, als lid van een werkgroep experten (H.J. BULL, Oslo; M. CLARKE, Cambridge; R. ASARIOTIS, Southampton; R. HERBER, Hamburg; A. KIANTOU-PAMPOUKI, Thessaloniki; D. MORÁN BOVIO, Cadiz; J. RAMBERG, Stockholm; S. ZUNARELLI, Bologna).

“Un mal ancien: la limitation de responsabilité selon les Règles de La Haye originelles” – “Een oud zeer: de aansprakelijkheidsbeperking onder de originele Haagse Regels”, Le Lloyd – De Lloyd, dagblad voor transporteconomie, 9 juni 1999, 4.

“De Hamburg Rules: stof tot nadenken – Les Règles de Hambourg: matières à réfléchir”, De Lloyd – Le Lloyd, dagblad voor transporteconomie.

“Vervoer over de weg van gevaarlijke goederen – Le transport par route de marchandises dangereuses”, De Lloyd – Le Lloyd, dagblad voor transporteconomie.

Boekbespreking: A. Van Beelen, Multimodaal vervoer. Het kameleonsysteem van Boek 8 NBW, Zwolle, Tjeenk Willink, 1996, 275 p., Tijdschrift Vervoer en Recht, 1998, 48-50.

Boekbespreking: A.V.T. de Bie, J. de Jong van Lier en H.Ph. Ruys, Zeug geel-113 en 112 andere vermogensrechtelijke arresten, Zwolle, Tjeenk Willink, 1996, 132 p., Tijdschrift voor Privaatrecht, 1997, 1708-1710.

Boekbespreking: D. Noels, De tussenpersonen in het transportrecht, Gent, Mys & Breesch, 1996, 366 p., Tijdschrift voor Privaatrecht, 1997, 1727-1730.

Huurrecht. De recente wijzigingen in de Woninghuurwet (ed.), Antwerpen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 117 p. (own contribution 57-80: Huuroverdracht en onderhuur. Overdracht van het gehuurde goed).

“Het recht op hernieuwing van de handelshuur en de uitwinningsvergoeding”, in Het handelshuurrecht geactualiseerd, Brugge, Die Keure, 1997, 35-71.

“Enkele aspecten van de verkoopsweigering naar Belgisch recht”, noot onder Antwerpen, 22 november 1995, Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging 1995, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1996, 349-357.

Boekbespreking: M. De Decker (ed.), Handboek Transportverzekeringen. Karakteristieken, wettelijk kader en documenten, Diegem, Kluwer Editorial, s.d. (losbladig), Rechtskundig Weekblad, 1996-97.

“De internationale echtscheiding”, in Het echtscheidingsrecht geactualiseerd, Brugge, Die Keure, 1996, 131-163 (in samenwerking met Prof Dr E. Guldix).

Boekbespreking: F. Berlingieri et al., The Hamburg Rules: A Choice for the E.E.C.?Rechtskundig Weekblad, 1995-96, 998-1000.

Boekbespreking: C. Van Schoubroeck, Professionele aansprakelijkheidsverzekering en de Europese Interne Markt, Antwerpen, Maklu, 1994, 529 p., Tijdschrift voor Privaatrecht, 1995, 1862-1866.

“Actuele problemen van transportrecht en CMR”, in Handelsrecht, economisch en financieel recht, Post-universitaire cyclus Willy Delva 1994-1995, Gent, Mys & Breesch, 1995, 697-717.

Boekbespreking: R. Cleton, Internationale unificatie van het vervoerrecht, vooruitgang of stilstand?, Zwolle, Tjeenk Willink, 1994, 38 p., Rechtskundig Weekblad, 1994-95, 791.

“Internationaalprivaatrechtelijke aspecten van kredietovereenkomsten”, in Notarieel Congresboek, Antwerpen, Maklu, 1995, 335-366.

Boekbespreking: J.H. Wansink en A.S.J. van Garderen-Groeneveld, Verzwijging bij verzekeringsovereenkomsten, in Serie Verzekeringsrecht, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1993, XI + 114 p., Rechtskundig Weekblad, 1994-95, 309-310.

“Oneerlijke concurrentie door een vroegere werknemer”, noot onder Voorz. Kh. Hasselt, 15 oktober 1993, in Jaarboek Handelspraktijken 1993, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, 474-480.

“Nieuwe regelgeving voor tussenpersonen in het vervoersrecht. De V.N.-Conventie over de aansprakelijkheid van uitbaters van opslag- en overslagbedrijven in de internationale handel”, in Liber Amicorum Paul De Vroede, I, Diegem, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, 651-670.

“Nog even over de aansprakelijkheid voor de gebrekkige ontwikkeling van films”, noot onder Brussel, 9 oktober 1991, Consumentenrecht, 1993, 139-145.

“Uitoefening van handels- en industriële activiteiten zonder vergunning en rechtsverwerking”, noot onder Antwerpen, 14 januari 1991, Handelspraktijken: Jaarboek 1991, Antwerpen, Kluwer, 1992, 224-230.

Boekbespreking: T. Becker, Zulässigkeit und Wirksamkeit von Konkurrenzklauseln zwischen Rechtsanwälten, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1990, 164, Tijdschrift voor Privaatrecht, 1992, 260-270.

“De verbetering van foutieve facturen”, noot onder Rb. Brussel, 2 oktober 1990, Consumentenrecht, 1992, 1134-1143.

“La formulation de réserves et la suspension de la prescription sous l’empire de la C.M.R.”, note sous Comm. Bruxelles, 2 avril 1990, Europees Vervoerrecht, 1991, 547-552.

“Aflevering van goederen door een zeevervoerder aan een haveninstelling met staatsmonopolie”, Rechtskundig Weekblad, 1991-1992, 33-40.

“De vordering tot staking gericht tegen een vereniging zonder winstoogmerk, die er een handelsactiviteit op nahoudt”, noot onder Gent, 16 maart 1990, Handelspraktijken: Jaarboek 1990, Antwerpen, Kluwer, 1991, 571-581.

“Bonanza… maar niet te paard. De vrijwaringsverplichting van de verkoper voor verborgen gebreken”, noot onder Rb. Brussel, 12 juni 1989, Consumentenrecht, 1991, 737-742.

Bijdrage over recht in het supplementdeel ter actualisering van de Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie en de Grote Oosthoek Encyclopedie, 1000 regels verdeeld over 36 trefwoorden (in samenwerking met Prof. Dr. E. Guldix), Antwerpen, WKB – Heideland-Orbis, 1991.

“De aansprakelijkheid voor in het water gevallen onderwateropnamen”, noot onder Kh. Brussel, 22 juli 1987 en 11 oktober 1989, Consumentenrecht, 1990, 427-432.

“Het belang van een interprofessionele vereniging bij een vordering tot staking”, noot onder Antwerpen, 27 februari 1989, Handelspraktijken: jaarboek 1989, Antwerpen, Kluwer, 1990, 188-192.

“De bewijslast voor de begroting van schade uit onrechtmatige daad”, noot onder Vred. St. Truiden, 17 september 1987, Consumentenrecht, 1990, 246-250.

“De aansprakelijkheid van de vervoerder bij personenvervoer”, noot onder Antwerpen, 9 december 1987, Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht, 1990, 450-462.

“De aansprakelijkheid van exploitanten van databases voor het verstrekken van foutieve gegevens”, noot onder Voorz. Kh. Gent, 19 januari 1988, Handelspraktijken: jaarboek 1988, Brussel, Story-Scientia, 1989, 208-214.

Commentaar, steunend op de rechtspraak, bij de artikelen 1315 t.e.m. 1369 Burgerlijk Wetboek (Boek III, Titel III, Hoofdstuk VI: Bewijs van de verbintenissen en bewijs van de betaling) en de artikelen 1370 t.e.m. 1381 Burgerlijk Wetboek (Boek III, Titel IV, Hoofdstuk I: Oneigenlijke contracten) (onder leiding van Prof. Dr. L. Cornelis), in Burgerlijk Wetboek, met bijzondere wetten en besluiten, Delva, W. en Baeteman, G. (ed.), Gent, Story-Scientia, p. I.5.153- I.5.181.

Rapport over de werkzaamheden van de Sectie “Onrechtmatige daad en oneerlijke mededinging” in het kader van het XXXIIIste Rechtscongres van de Vlaamse Juristenvereniging, Rechtskundig Weekblad, 1987-1988, 1539-1540.

Trefwoordenlijst in G. Baeteman, Personen- en gezinsrecht, Brussel, Story-Scientia, 1988, 627-650.

“Overzicht van rechtspraak: personen- en familierecht (1981-1987)” (onder leiding van Prof. Dr. G. Baeteman, in samenwerking met Prof. Dr. J. Gerlo, Prof. Dr. E. Guldix en W. De Mulder), Tijdschrift voor Privaatrecht, 1988, 415-624.

Rechtsmethodologie. Stafkaart van het in België geldende recht (onder leiding van Prof. Dr. B. De Schutter, in samenwerking met Prof. Dr. J. Gorus, R. Vancraenenbroeck en M. Vandebotermet), Antwerpen, Kluwer, 1988, 339 p.µ

 

Birgitta Van Itterbeek

Van Itterbeek, Annual Aircraft Financing Law Conference, Japanese operating Leases, October 2000, Washington DC.

Van Itterbeek, Implementation Issues in Belgium Cape Town Convention, BALF, September 2003

Van Itterbeek, M&D Seminars: KMO Financiering: Nieuwe Regeling, 26 Oktober 2017

Van Itterbeek, M&D Seminars Persoonlijke Zekerheden, “Upstream Garanties en Financiële steunverlening”, 8 December 2017

Van Itterbeek, Implementation issues in Belgium Cape Town Convention, IFLR February 2002

Van Itterbeek, IAS comes to Belgium, Asset finance Journal, March 2003

Van Itterbeek, Aircraft Finance: legal aspects in Belgium (Aircraft Finance Annual 2004-2005, 2005-2006, 2006-

2007)

Van Itterbeek, The Cape Town Convention on International Interest in Mobile Equipment and its Protocol on Matters Specific to Aircraft Equipment: a Belgian perspective, U.L.R. 2004, 547-556 (co-autor Giulia Mauri)

Van Itterbeek, Toepassing – Structuur in “Handbook Leasing”, Kluwer 2007, p 177

Van Itterbeek, Toepassing- Voorwerp – Vliegtuigen in “Handbook Leasing”, Kluwer 2007, p 257

Van Itterbeek, (Co author) “Getting the Deal Through:- Air Transport , chapter Belgium” from 2007 till now (yearly publication)”

Van Itterbeek, (Co-author) “ International Comparative Guide to: Aviation Law, Chapter Belgium, 2019, 2020, 2021

Van Itterbeek, “Kanttekening Wet Herverzekeringsbedrijf”, R.W. 2009-10, 1074

Van Itterbeek, (Co-author), “Bestaansvoorwaarden” in Borgtocht, Larcier, Gent, 2015, p 65

Van Itterbeek, “Schuldvergelijking” in Larcier Wet en Duiding, Deel 5, Bank en Zekerheden, Brussel, 2014, P 640