Levensverzekeringen Tak 23

Download PDF versie

B U L L E T I N – Levensverzekering tak 23

DE VERJARINGSTERMIJN VAN DRIE JAAR ZOALS TOEPASSELIJK OP VERZEKERINGSCONTRACTEN IS OOK TOEPASSELIJK OP LEVENSVERZEKERINGEN. DIT IS GEEN DISCRIMINATIE TEN AANZIEN VAN DE BEHANDELING VAN ANDERE INVESTERINGEN IN FINANCIËLE PRODUCTEN SHOW STOPPER

INLEIDING

In de afgelopen jaren hebben veel beleggers in tak 23 levensverzekeringen een schadeclaim ingediend voor de Belgische rechter in het kader van misleidende (aanbiedingen van) verzekeringspolissen/misleidende verzekeringsreclames. De vorderingen van deze beleggers hebben vaak betrekking op beleggingen in complexe financiële producten of financiële instrumenten die een complete mismatch zijn met het profiel van de beleggers. De verliezen in deze producten kunnen pas na 3 of 4 jaar optreden. Beleggers worden dan geconfronteerd met het feit dat hun vorderingen verjaard zijn. Het Grondwettelijk Hof heeft nu in zijn arrest van 22 oktober 2020 bevestigd dat de verjaringstermijn van 3 jaar ook geldt voor levensverzekeringen en dat er geen sprake is van discriminatie bij directe beleggingen in dezelfde financiële producten (die onderworpen zijn aan de gangbare verjaringstermijnen van 5 en 10 jaar). Het is dan de vraag of deze beleggers bij het later ontdekken van hun verliezen volledig in de kou blijven staan.

Meer lezen: vijf minuten

BELEGGEN ONDER DE VORM VAN EEN VERZEKERING TAK 23

Consumenten kiezen omwille van fiscale redenen steeds vaker voor beleggingen via een tak 23 levensverzekering
–  dit laat een fiscaal efficiënte vermogensplanning toe, en in het algemeen (mits aan alle voorwaarden werd voldaan) zijn deze vrijgesteld van 30% roerende voorheffing. Tak 23 levensverzekeringen zijn verzekeringen met een beleggingscomponent die geen kapitaalbescherming of rendementsgarantie bieden. Ze investeren in financiële producten zoals fondsen. Gezien een tak 23 een levensverzekering betreft, valt deze onder de Verzekeringswet, met inbegrip van de toepasselijke verjaringstermijn. De belangrijkste verjaringstermijnen worden hierbij vermeld .

VERJARINGSTERMIJNEN

1. VERZEKERAARS

De verjaringstermijn betreft 3 jaar vanaf het begin van de polis. Deze verjaringstermijn kan worden verlengd tot maximaal 5 jaar na de ontdekking of kennisname van een met de polis samenhangend voorval. Het Belgische Grondwettelijk Hof heeft nu echter verduidelijkt dat deze verjaringstermijn van 3 jaar ook geldt in geval van bedrog vanaf het moment van de ontdekking van het voorval. In dit geval is de maximumverjaringstermijn van vijf jaar niet van toepassing. De kern van de zaak is dus wanneer het voorval werd ontdekt.

2. VERZEKERINGSTUSSENPERSOON

Deze korte periode van 3 jaar geldt niet voor de verzekeringstussenpersoon. In dit geval geldt een verjaringstermijn van 10 jaar indien zij onder het contractuele regime valt. Voor schade als gevolg van onrechtmatige daad/niet-contractuele schade geldt een verjaringstermijn van 5 jaar.

3. OPENBARE ORDE

Beleggers worden echter steeds beschermd in geval van grove inbreuken op de bepalingen die van openbare orde zijn zoals bepaalde financieelrechtelijke en verzekeringsrechtelijke bepalingen en regels rond consumentenbescherming. In dergelijke gevallen zou de verjaringstermijn van 3 jaar niet van toepassing zijn, maar wel de gemeenrechtelijke verjaringstermijn.

Er zijn veel verzekeringstussenpersonen actief op de Belgische markt die relatief klein zijn en vaak onder de radar van de FSMA blijven. Deze tussenpersonen zijn niet altijd op de hoogte van de huidige, zeer strenge wetgeving die van toepassing is op de sector met soms nadelige gevolgen voor de consument.

De verjaringstermijn van drie jaar zou dus geen showstopper kunnen zijn.

In geval van verdere vragen aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Antwerpen – Brussel, December 2020

Birgitta Van Itterbeek Annick Sleeckx
Birgitta Van Itterbeek Annick Sleeckx
Goemans, De Scheemaecker & De Wit Goemans, De Scheemaecker & De Wit
Ellermanstraat 46 Ellermanstraat 46
B2060 B2060
Antwerp Antwerp
Belgium Belgium
+32 (0)3 205 98 28 +32 (0)3 205 98 29
birgitta.vanitterbeek@gdsadvocaten.be annick.sleeckx@gdsadvocaten.be
www.gdsadvocaten.be www.gdsadvocaten.be