Jobs

(This page is only available in Dutch. The impeccable knowledge of Dutch is a requirement for this position.)

Goemans, De Scheemaecker & De Wit Advocaten bieden een plaats aan voor een gemotiveerde advocaat-stagiair(e) te Antwerpen met ingang van september 2020 of vroeger.

Het kantoor is hooggespecialiseerd in scheepvaart-, luchtvaart- en transportrecht. Het heeft tevens een ruime praktijk in het algemeen ondernemingsrecht. De cliënten zijn vrijwel uitsluitend vennootschappen, en de meeste zijn in het buitenland gevestigd. De leden van het kantoor zijn zeer ervaren advocaten. Hun professionele bezigheden beperken zich niet tot de strikte dagelijkse advocatenpraktijk maar de meesten hebben ook belangrijke wetenschappelijke, academische en regelgevende bijdragen geleverd, zowel nationaal als internationaal.

De praktijk waar deze junior in zal meedraaien richt zich op alle aspecten van het maritiem recht, transportrecht en algemeen ondernemingsrecht. De dossiers zijn overwegend transnationaal en betreffen zowel contractueel als litigieus werk.

Het is de ambitie, meer nog, het doel, van het kantoor om een langdurige en duurzame samenwerking en integratie te ontwikkelen na afloop van de stageperiode.

Van de advocaat-stagiair(e) wordt een gedreven inzet verwacht en de wil om een volmaakt werk af te leveren. Zij of hij moet bereid zijn om de vele aspecten van het beroep onder de knie te krijgen.

Zakelijke redactionele vaardigheden behoren tot de essentie van het beroep van advocaat. De bekwaamheid om een accurate juridische analyse te maken en deze vervolgens om te zetten in een praktische, bruikbare oplossing, is noodzakelijk. De kandidaat moet het Nederlands en het Engels passief en actief beheersen, en zij of hij moet minstens een passieve kennis van het Frans hebben. Een actieve kennis van het Frans is een plus. Een basiskennis van het scheepvaart- en transportrecht is een voordeel maar niet noodzakelijk.

Antwerpen, januari 2020

Benoît Goemans
Benoit.Goemans@GDSadvocaten.be